Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

Mezunlarımız aşağıda belirtilen hususlarda donatılıdırlar:
•    Mühendisliğin temelini oluşturan fen bilimleri ve ileri matematik konularını kavramak.
•    Özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir inşaat mühendisliği sistemlerinin ve süreçlerinin tasarımında ve yapımında matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulamak.
•    Mesleki etik değerlere sahip olmak.
•    Farklı kültürlere değer vermek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak,
•    Deney tasarlama, yapma, verileri analiz etme ve yorumlama becerilerine sahip olmak.
•    Mühendislik problemlerini tanımlama, çözüm yollarını belirleme ve çözme becerilerine sahip olmak.
•    İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak mesleki iletişim, bilgi paylaşımı, mesleki gelişim alanlarında etkin olarak kullanabilmek.
•    İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disiplin uygulama becerilerine sahip olmak.
•    Çok disiplinli takımlarda görev üstlenebilmek.
•    Gelecekte karşılaşılacak mühendislik problemleri ile baş edebilmek amacıyla, yaşam boyu öğrenme araçlarıyla mesleki gelişimi sürekli kılabilmek.
•    Gelişmiş mühendislik teknikleri ve hesaplama yöntemleri kullanarak yaratıcı mühendislik çözümleri üretebilmek.

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi