Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğretim

İnşaat Mühendisliği Bölümü, TED Üniversitesi'nin eğitim anlayışına uygun yeni öğrenme-öğretme teknik ve yöntemlerini kullanarak:

  • İnşaat mühendisliği sistemlerinin ve yapılarının planlama, çözümleme, tasarım ve yapım aşamalarında yeterli donanıma sahip ve öncü görevler üstlenebilen,
  • Gerçek problemleri tanımlayabilen, bu problemlerin çözümünde göz önüne alınması gereken ana parametreleri belirleyebilen, temel matematik ve mühendislik bilgilerini bilgisayar becerileri ile harmanlayarak bu problemlere mühendislik çözümleri üretebilen,
  • Bulunduğu çalışma ortamındaki fırsatları algılayabilen ve bunları problem çözümüne yönelik olarak kullanabilen,
  • Doğrudan inşaat mühendisliğini ilgilendiren ya da çok disiplinli projelerde, girişimci, takım içinde etkin biçimde yer alan ve lider rolü üstlenebilen,
  • Gelişen teknolojiyi yakından takip edebilen ve teknolojik yenilikleri mesleki pratiğe aktarabilen,
  • Mesleğinde ve çevresinde gelişen olaylara duyarlı, hayat boyu öğrenme felsefesini ilke olarak benimsemiş,
  • Meslek hayatı boyunca daima profesyonel ilişkiler içinde kalabilen ve etik davranışlar içerisinde bulunmayı görev edinen,
  • Değişen dünyayı ve akımları izleyip algılayan, sorgulayan ve bunlara uyum sağlayarak profesyonel anlamda kendini yenileyebilen ve
  • Mesleki pratiğini dünyanın tüm ülkelerinde rekabetçi düzeyde tutabilecek düzeyde İngilizce bilen

inşaat mühendislerini topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

TEDÜ’de İnşaat Mühendisliği Lisans Programının Farkı

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı, bu amaçlara ulaşabilmek için, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan, liberal eğitim anlayışına dayalı, bütünleyici bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. “Öğrenci merkezli” tasarlanan bu programda öğrenciler, bir yandan inşaat mühendisliğinin temel, güncel ve gelişmekte olan tüm konularında dersler alırken diğer yandan “alan dışı program” uygulaması sayesinde ilgi alanlarına giren başka konularda da kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı bulabilmektedirler. TEDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak bu yolla, çok yönlü, açık fikirli, geniş bir bakış açısına ve geniş bir ufka sahip inşaat mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Lisans programı hedeflerine ulaşmamız açısından yapılacak olan sınıf ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, öğrencilerimizin yapacağı iki yaz stajına çok büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilerimizin üniversitemizde alacakları teorik bilgileri yaz stajlarında uygulama fırsatı bulabilecek ve öğrenimlerini kazanacakları doğrudan deneyimlerle pekiştirebileceklerdir.

Bu yapı içerisinde, öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde tutmayı hedeflerimize ulaşabilmek için en önemli araç olarak görmekteyiz. Bu sayede öğretim üyeleri, öğrencilerin farklı öğrenme biçimleri ve akademik gelişim hedeflerini daha iyi algılayıp, modern eğitim yöntemlerini ve teknolojik olanaklarını da kullanarak, bu farklılıkları gözeten etkin ve yenilikçi öğretme usulleri geliştirip, öncelikli olarak öğrencinin bilgiyi içselleştirme, sentezleme ve kullanabilme becerisi üzerine odaklanmaktadırlar. Bir başka deyişle, öğretim üyeleri “her şeyi öğreten” kişi olmaktan ziyade, temel mesleki becerileri öğrencilere sorgulama, araştırma ve tartışma ortamında aktaran bir “öğrenme koçu” görevi üstlenmekte ve bu yolla öğrencilerin aktif bir öğrenme süreci içerisinde gelişmelerini hedeflemektedirler.