Ana içeriğe atla

Hakkımızda

İnşaat mühendisliği büyük bir olasılıkla yeryüzünde icra edilmeye başlanmış en eski mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliğinin tarihçesi ilk insanların kendilerine sığınma amaçlı dört yanı taş duvar ve üstü ağaç dallarıyla kaplı bir sığınak yaptığı ya da bir dereyi geçmek üzere bir ağaç kütüğünü “köprü” olarak kullandığı günlere kadar gider. İnşaat mühendisliği, gelişim süreci içerisinde medeniyetin ilerlemesinde etkili birçok dinamikleri bulundurmuş ve insanların yaşam kalitesinin sürekli olarak artmasını sağlamış bir mühendislik dalıdır.

Günümüzde inşaat mühendisliği tasarım ve ürünleri, toplumdaki bireylerin her birinin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Sabah kalktığımızda ilk işimiz musluk başına gitmektir. Musluklarımızdan akan suyun doğadan toplanması, depolanması, nakli, kullanıma sunulması ve atık suların yaşam alanlarından uzaklaştırılması çeşitli inşaat mühendisliği tasarımlarını gerektirir. Bunun yanı sıra toplumsal hayatın can damarları olan ulaştırma sistemleri ve altyapılarını (otoyol, köprü, viyadük, tünel gibi), enerji santrallerini (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, nükleer gibi) ve enerji nakil hatlarını; içinde yaşadığımız, çalıştığımız, eğlence ya da kültürel amaçlı olarak kullandığımız yeraltı ve üstünde kalan tüm yapıları, hastane, okul, kongre, stadyum binalarını; kanalizasyon ve su arıtma tesislerini; katı/tıbbi atık depolama sahalarını; bir başka deyişle içinde yaşadığımız “yapılanmış çevremizi” inşaat mühendislerine borçluyuz. Yapılanmış çevremizde yer alan tüm alt ve üst yapıların çözümlemesi, tasarımı ve yapımı inşaat mühendislerinin sorumluluk alanı içine girmektedir.

Eiffel Kulesi, Golden Gate Köprüsü, Burj Khalifa Gökdeleni, Big Ben Saat Kulesi, Empire State Binası, Eurotunnel, Marmaray, Anıtkabir, Süveyş ve Panama Kanalları, İzmit Körfez Geçişi ve daha sayısız pek çok örnek, inşaat mühendisliği yapılarının bireylerin yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra bulundukları kentin ya da ülkenin sembolü haline geldiğini göstermektedir.

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün açılması Yükseköğretim Kurulunun 20 Şubat 2013 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

TED Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunlarında aşağıda sıralanan özellikleri hedefler:

  1. Mühendis olarak görev almaya hazır veya mühendislik lisansüstü programlarına devam edebilecek birikime sahip olmak.
  2. İnşaat mühendisliğinin temel kavramlarını ve ilkelerini özümsemiş olmak.
  3. Takım çalışmasına açık, yaratıcı, sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili şekilde ifade edebilecek profesyonel bir altyapıya sahip olmak.
  4. Sosyal, girişken ve çok yönlü olmak.

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları inşaat mühendisliği mesleğinin gelecekteki liderleri arasında yer alabilmelerine yardımcı olacak, çevresi ile uyum sağlayabilme, iletişim ve kaynak yönetimi becerilerine sahip mühendisler olacaklardır.