Ana içeriğe atla

Başkanın Mesajı

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca kabul edilen kalite ve standartlarda, İngilizce inşaat mühendisliği eğitimi sunmaktadır. 

TED Üniversitesi, “Mühendislik Programına” ortak öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler bu programa Matematik-Fen (MF-4) türünde elde ettikleri başarı puanı ile yerleşmektedir Birinci sınıfı ortak çekirdek programında geçiren öğrenciler, 2’nci sınıftan itibaren tercih etmeleri durumunda inşaat mühendisliği bölümünde eğitimlerine devam etmektedirler. 

Diğer üniversitelerden farklı olarak “öğrenci merkezli” tasarlanan TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programında öğrenciler, bir yandan inşaat mühendisliğinin temel ve güncel tüm konularında dersler alırken diğer yandan “alan dışı program” uygulaması sayesinde ilgi alanlarına giren başka konularda da kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı bulabilmektedirler. TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak bu yolla, çok yönlü, açık fikirli, geniş bir bakış açısına ve geniş bir ufka sahip inşaat mühendisleri yetiştirmek hedefimizdir. Genelde TED Üniversitesi’nin özelde ise bölümümüzün izlediği eğitim felsefesi, öğrencilerimizi seminerlere ve disiplinler arası çalışmalara katılmasını teşvik etmeye dayanmakta, onları öğrenen toplulukların birer üyesi olmanın önemini fark ettirmeye ve hazırlayacakları bitirme projeleri ile kişisel farklılıklarını keşfetme ve ortaya çıkarabilme yeteneği kazanmaya yönlendirmektedir. İnşaat Mühendisliği lisans eğitiminde öğrencilerimizin araştırma süreçlerini ve problemlerini tanımalarını sağlayan ve araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler müfredatımızın ayrılmaz birer parçasıdır. 

TED Üniversitesi’nin çok sayıda Avrupa üniversitesi ile imzalamış olduğu ERASMUS değişim ortaklığı anlaşması mevcuttur. Bu kapsamda bölümümüz öğrencileri lisans eğitimleri boyunca ERASMUS değişim programlarından faydalanabilmektedir.

TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü inşaat mühendisliği mesleğinin gelecekteki liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, mesleki etiğe, iletişim ve kaynak yönetimi becerilerine sahip bölümümüz mezunlarını küreselleşen dünyanın gelecekteki problem çözücüleri ve proje liderleri arasına yerleştirmektir. Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimiz bölümümüzün ve TED Üniversitesi Kariyer Merkezinin yaptığı etkinlikler ile meslek hayatlarına hazırlanmakta ve yüksek eğitime devam etmeyecek öğrencilerimize mezun olmadan iş bulma imkânları yaratılmaktadır. 

Değerli adaylar,

Bu genel bilgilendirmeden sonra hepinizi TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün ayrıcalıklı birer üyesi olmaya davet ediyorum. TED Üniversitesinde geçireceğiniz öğrencilik hayatı size yalnızca mesleki mükemmelliği kazandırmayacak, aynı zamanda gece-gündüz ayırdı olmadan kendinizi sanatsal, kültürel ve entelektüel etkinlikler içerisinde bulacağınız bir “şehir üniversitesi” öğrencisi olma fırsatı sağlayacaktır.

Başarı dileklerimle,

Doç. Dr. Rıza Secer Orkun Keskin
TED Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı