Ana içeriğe atla

Doç. Dr. Özkan Kale’nin Projesi TÜBİTAK ARDEB-1001 Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

 

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Özkan Kale’nin Projesi TÜBİTAK ARDEB-1001 “Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı” Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Özkan Kale’nin “Türkiye için Deprem Tehlike Analizlerindeki Yer Hareketi Epistemik Belirsizliğinin Omurga Model Yaklaşımıyla Bölgesel Olarak Tanımlanması ve Oluşturacağı Yaygın Etkilerin Araştırılması” başlıklı projesi, TÜBİTAK ARDEB-1001 “Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı” kapsamında 36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, yer hareketindeki belirsizliğin modellenebilmesi amacıyla güncel bir omurga model yaklaşımı dikkate alınarak Türkiye özelinde yapılacak olasılıksal deprem tehlike analizlerinde doğrudan kullanılabilecek nitelikte omurga model setleri geliştirilecek. Geliştirilen omurga model setleri, Türkiye ve çevresi için geçerli aktif sığ deprem tektoniği ve dalma-batma bölgelerinin yanı sıra alt bölgeler (Kuzey Anadolu Fayı, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, vb.) için sismolojik özelliklerin de dikkate alındığı yapıda olacak. Omurga model yaklaşımına göre geliştirilen setler, proje kapsamında olasılıksal deprem tehlike analizleri ile farklı amaçlar doğrultusunda uygulamalı olarak değerlendirilecek. Omurga model yaklaşımı ile detaylandırılan yer hareketindeki belirsizliklerin etkileri Türkiye Deprem Tehlike Haritaları spektral değerleri ile karşılaştırılacak. Uzun periyotları (T = 10 s değerine kadar) kapsayacak şekilde geliştirilecek bu model setleri ile Türkiye’de farklı konumlarda sahaya özel çok periyotlu spektrumlar elde edilecek. Bu spektrumlar ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)’e göre hesaplanacak iki periyotlu idealize tasarım spektrumlarının karşılaştırmaları yapılacak. Geliştirilen modellerin deprem riski üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla da Marmara bölgesi özelinde derlenecek güncel yapı stokuna göre hasar ve kayıp hesap çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu elde edilecek çıktıların öncelikli olarak deprem tehlikesi alanında çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacılar ile Türkiye Deprem Tehlike Haritaları ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği iyileştirmeleri kapsamında ilgili komisyonlar tarafından kullanılması hedefleniyor. Proje deprem risk değerlendirmelerinin de deprem riskini azaltmayı hedefleyen ve bu konuda politikalar geliştiren kurumlara yönelik çıktılar sağlayacak.