Ana içeriğe atla

TEDÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Programı Öğrencilerinin Dikkatine

Yaz 2018 döneminde MühendislikProgramı öğrencilerinin diploma programlarını seçme tarihleri 27-28 Haziran 2018 ve 27-28 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır. İkinci sınıfın birinci dönem derslerine öncelikli kayıt hakkı bu öğrencilere tanınacaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitimine devam etme arzusunda olup henüz diploma programı seçme yeterliliğini (30 kredi) sağlayamamış Mühendislik Programı öğrencilerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden ders alabilmeleri ise;

     - Öğrencinin 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar yapacağı yazılı başvuru üzerine,
     - İlgili dersin mevcut kontenjan durumu ve laboratuvar kısıtlarına bağlı olarak Bölümün vereceği olumlu görüş ve
     - Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı

ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu öğrenciler İnşaat Mühendisliği Diploma Programını seçene kadar aldıkları bu dersler transkriptlerine NC (kredisiz/non-credit) olarak işlenir.

Bu öğrencilerin NC ders almaya ilişkin yazılı başvurularının değerlendirilmesi, ilgili dersin kontenjanındaki uygunluk durumu göz önüne alınarak, aşağıdaki ölçütler ve öncelik sırasına göre yapılacaktır.

     - Başvuru yapan öğrencinin en az 25 kredilik dersi başarı ile tamamlamış olması
     - Genel not ortalaması (GPA)
     - PHYS 106 dersinden DD ya da üstü bir not almış olması

Değerlendirme sonuçları 13 Eylül 2018 Perşembe günü mesai bitiminde İnşaat Mühendisliği Bölüm internet sitesinden duyurulacaktır.

Öğrencilerimize duyurulur.

Tarih:  -